ทำบุญบริษัท ประจำปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓

UPDATE 02-01-2020 Time 09:27

ทำบุญบริษัท อะตอม-มิค เพาเวอร์ จำกัด  ประจำปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓ พร้อมกับตกเย็นเลี้ยงปีใหม่ในคราวเดียวไปเลย HAPPY NEW YEAR จ้า