Propak Asia 2019

UPDATE 05-09-2019 Time 15:18

งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิต การแปรรูป และบรรจุภัณฑ์ แห่งภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 27

ขอบพระคุณ ลูกค้าทุกท่านที่มาเยี่ยมชมในงานแสดงสินค้าของทาง บริษัท อะตอม-มิค เพาเวอร์ จำกัด ในระหว่างวันที่ 12-15 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และขอขอบพระคุณผู้ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมบูธของทางเรา ซึ่งได้รับการตอบรับสินค้าและบริการเป็นอย่างมาก พร้อมกันนี้ด้วยระยะเวลาในการแสดงสินค้ามีจำกัด ทางเราจะส่งทีมงานไปบริการลูกค้าถึงสถานที่ทำการของลูกค้า เพื่อความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ของทางเราต่อไปค่ะ