มอบเงินบริจาคและสิ่งของอุปกรณ์การเรียน แด่โรงเรียน บ้านท่าเยี่ยม จังหวัดลพบุรี

 

บริษัท อะตอม-มิค เพาเวอร์ จำกัด ลูกค้าและผู้ร่วมบริจาคทุกท่าน
ขอมอบเงินบริจาคและสิ่งของอุปกรณ์การเรียน แด่โรงเรียน บ้านท่าเยี่ยม จังหวัดลพบุรี
อุปกรณ์การเรียนและสิ่งของมูลค่า 31047 บาท
เงินสด 24105 บาท
วันที่ 23 ธันวาคม 2559